Tring Shqip

Tring Shqip eshte nje Platforme Televizive Digjitale Tokesore dhe Satelitore. Platforma u lancua ne 16 Shtator 2008. Tring shqip ofron aktualisht 30 kanale shqiptare dhe te huaja ne Shqiperi, Evrope dhe Amerike permes IP TV. Me daljen e platformes Tring ne treg, u evidentua nje rritje ne cilesi dhe sasi, e kerkeses per “Pay TV”.

tring shqipPer te theksuar eshte se me daljen e kesaj platforme ne treg, u rrit oferta dhe perzgjedhja e nje programacioni cilesor. Kjo perkon dhe me trendin qe evidentohet ne Itali, France, Spanje dhe pergjithesisht ne ato vende ku konkurrenca eshte e dukshme dhe ka nje rritje ne prodhimin vetjak, te nje programacioni gjithnje e me cilesor dhe te shumellojshem. Kjo perkon edhe me disa te dhena, te cilat e çojne oferten televizive PAY TV, ne nje trend ne rritje te interesit dhe arketimeve, e pare nga kendveshtrimi financiar. Vizito tring shqip online

Nëse keni dicka për të komentuar ju lutemi bëjeni në hapsirën më poshtë. Gjithashtu mund të përdorni butonat Like, Tweet, Google +1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation